13.6.66 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
Jun 12 – 13
SOTE PWS (Owner)
สุภาภรณ์ จารุจุฑารัตน์
Pimchi Thailand
Fon FON