2018-12-30 Giáo hạt Cao Bằng: Thánh lễ kính Thánh Gia Thất và Hoan Ca Mừng Giáng Sinh 2018
Dec 30, 2018
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (Owner)
Phiệt Lê