พิธีมอบรายงานผลการศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ดร.วิบูลย์ลักษณ์ ปรียาวงศากุล อาคารเรียน 4 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Nov 5, 2020
 · 
Shared
BNC ChonBuri (Owner)