20 Nam Cali. tham dự Đêm Hạ Uy Di chiều ngày 20 tháng 08 năm 2021 tại Nhà hàng Paracel.
Aug 22
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Cindy Nguyen
Thuy Cung