Lễ Phật Đản 12/5/2019
May 12, 2019–Aug 30, 2020
Tam Lam (Chơn An Tuệ) (Owner)
Thuy Ha
sung le
Lam Tran
Anh Phung
Quang Nguyen
Trang Anh Diep
lieu72tran@gmail.com
chú Chánh Ân