ประมวลภาพงาน งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 " ลอยกระทง ชมจันทร์ ริมคลองรังสิต " วันที่ 2 (31/10/2563)
Oct 31–Nov 1
เทศบาลนครรังสิต (Owner)
เยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล