20230809 กิจกรรมอาเซียน
Aug 13
โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล (Owner)
ครูพรพิรุณ สีนอเนตร