จับสลากของขวัญปีใหม่(28ธค.61)
Dec 27, 2018–Dec 27, 2019
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
สิริยาภรณ์ ยาวรัมย์