"รวมภาพ"โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (คุณสุชาติ จันทร์งาม : ถ่ายภาพ)
Jan 15 – 16, 2017
เกียรติ จันทร์นวล (Owner)
Oppo Oppo
Noppadon Sarot
คําสิงห์ สังข์อุดม
ประยุทธ ดวงจันดี