On 25th April HH Swamiji Visited Statue of Equality Site
Apr 25 – 26, 2017
Statueofequality - Sri Ramanuja Sahasrabdi (Owner)
HARIHAR MEHER
Sharath Chandra
bhaskar chauhan
karuna b
kidambi srinivasan
prabhakara rao dharmaraja
Sathishwaran G