2021 - hình ảnh nhập Tập viện và Tiền Tâp viện
Jul 30, 2020–Aug 11, 2021
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Vinh Trương văn
Cuong NhetToi
Kiet Nguyen
Trúc Trần
Nai phê Kơjong
Như Bảo Hồ Thị
Nguyen Luong
Lan vu ngoc
Thanh Thúy