25630110 การพัฒนาสารสนเทศเพื่อของรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง(โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาและโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม.๑๑)
Jan 9–10
Photo Suratthani (Owner)
ภีม อรรคพันธ์