โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมสอยดาว
Mar 12–22
Gallery Saint Dominic School (Owner)
Pativet Chaiyasot