พิธีทำบุญ เนื่องใน “วันสามเสนวิทยาลัย” 28 มกราคม 2564
Jan 27, 2021
ชาตรี อุลิศ (Owner)
Princess Nicolette Marasigan