Girls - Tzeirei Hashluchim Winter Camp - 5779!
Dec 25, 2018–Jan 3, 2019
Shluchim Camp (Owner)
Rochele Tenenboim
Naftali Hertzel
Levi Hodakov
Raizy Mendelsohn
Hadassah Spalter
Mushky Lipskier
Miriam Lipskier
Henya Hertzel