ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-ม.3
Feb 1 – 3
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ซ.จันทน์ 27 (Owner)
สิริศักดิ์ ยิ้มจันทร์
กุ้งกั้งกอล์ฟไนท์