Thánh Lễ Kết Thúc Sứ Vụ Và Tiệc Tri Ân Cha xứ Nguyễn Minh Đức (CN ngày 23 tháng 7 năm 2023)
Jul 23
CTTDVN PHX (Owner)
Francis A
Quý & Vi
Andrew Nguyen
Vanna Nguyen
Lanh Vu
Bruce Tonthat
Huyen Nguyen
john ngo