166th Holy Mother Sri Sarada Devi's Birthday Celebration
Dec 27–28, 2018
Ramakrishna Mission Singapore (Owner)
T Rakesh
Shreesh N
SRI RAMAKRISHNA VEDANTHAM ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண வேதாந்தம்
Rakesh Raki
Shantanu Banik
Nehru Moorthi
Sundaram Iyer Seethalakshmi
raghavendra raghavendra