ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VỀ THĂM MỤC VỤ VÀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC .(11-07-2020)
Jul 10, 2020
GIÁO XỨ KIM PHÁT BMT (Owner)
Vũ Ry
Tom Thomas