โครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา วิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
Sep 17 – 18, 2023
 · 
Shared
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ (Owner)