THÁNH LỄ TẠI ĐCV SAO BIỂN(Hội ngộ 2018)
Jul 24–25, 2018
Cảnh Hương (Owner)
Cả Nguyễn
Dinh Hanh
Hung Nguyen
Truyền Nguyễn