ต้อนรับ Mr.Dicky Komar อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และอบรมภาษามลายู 2563
Aug 25–26
รูปกิจกรรม อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ (Owner)
Sulaiman Narowi