วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม - วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้งการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564
Jun 17, 2020–Jun 12, 2021
 · 
Shared
กลางนาเดื่อ สกลนคร (Owner)