เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายชัยวัฒน์ ชื่อโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในโครงการ "ค้นหาตัวตน คนทูบี จัวหวัดเลย" ประจำปี 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Jul 4, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
ทวีวัฒน์ เสนาะล้ํา