วันพุธ ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดยพันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลพระซอง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพระซองร่วมอวยพรปีใหม่ นายชาญชัย คำจำปา นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง โดยเทศบาลตำบลพระซอง ได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญปีใหม่ 🚫🎁❌ No gift policy
Apr 28
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)