การทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2559 สนามสอบโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559
Feb 3
 · 
Shared
lasalleschool nakhonsawan
Album is empty
Add photos
Show previous comments