2020.01.01-New Year
Jan 1
Bethesda Christian Church (Owner)
Tima Zalutskiy
Aleksandr Gannotskiy
Alex Rez
Sveta Klafas
Valentina Satyr
Olga Kotelnikova