2020.01.01-New Year
Jan 1, 2020
Bethesda Christian Church (Owner)
Aleksandr Gannotskiy
Alex Rez
Sveta Klafas
Valentina Satyr
Olga Kotelnikova