ผอ.สพม.กท 1 รายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
Oct 4–5
วรพงษ์ แจ่มจำรัส (Owner)
ลัดดา จักษา
อันธิกา บุญเลิศ