เข้าค่ายวงโยธวาธิต 2559
Aug 23–24, 2016
โรงเรียน บ้านนาสีนวล (Owner)
Father Dougal