(23 ก.ค. 64) โครงการแจกข้าวสาร ปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพงจากผลกระทบ โควิด-19 โดยสมาคมผู้ปกครองและครู (ใช้งบประมาณจากรายได้ของสมาคมฯ ค่าบำรุงสมาชิกและเงินบริจาค)
Jul 23
บ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 (Owner)
ณัฐณิชา 4/6 เลขที่22