นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2560 กลุ่มศูนย์เมือง 6 และศูนย์เมือง 8
Oct 31–Nov 6, 2017
นายสุขอนันต์ อักษร (Owner)
ประภัสสร วงษ์ที