Hình thọ Bát Quan Trai do Thầy Thông Trí hướng dẫn 12.10.2019
Oct 12–13, 2019
Pagode Tri Thu (Owner)
Hai Nguyen n