Caritas Việt Nam: Hội Nghị Thường Niên Năm 2019 - Ngày thứ nhất
Oct 21–22, 2019
Truyền Thông Caritas Việt Nam (Owner)
Hong Phuc Dinh