สัมมนา เรื่อง ประมวลความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (พรบ.คุ้มครองแรงงาน, พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงาน, พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์, ประมวลกฎหมายแพ่ง) จัดโดย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ณ ห้องไพลิน 2 ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.30 น.
Nov 22, 2018
 · 
Shared
Parinya Pui Classic Fine Foods (Owner)