โครงการ เครือข่ายความร่วมมือ รพ.ชัยภูมิ กับ รพ.ราชวิถี
Mar 31, 2018
รพ.ชัยภูมิ CPH Chaiyaphum Hospital (Owner)
ปราณี พวงดี
เเบ็ค ทีวี