ผอ.สพม.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ในวันที่ 23 ก.พ. 2565 ณ รร.เมืองพญาแลวิทยา
Feb 22–23
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
วุฒิชัย เพียนาม
สมชาย ชูพันธ์
Siriluk Ngoenngok
panudda teebuaban
ชลพร พึ่งหิรัญ
Wirawan Teerasawed
ติ๊ดตี่ ชาแนล
จิราภา ปรุงชัยภูมิ