Hồng ân Vĩnh khấn Soeur Anna Mộng Trầm 17.8.2019
Aug 16–17, 2019
Giáo xứ Châu Sơn (Owner)
Dong Dau