Shri Guru Granth Sahib Ji Akhand Path at Shantideep, Dharmakshetra, Andheri East, Mumbai on Sunday, 3rd December, 2017.
Dec 3, 2017
Deepak Bharwani (Owner)
Ajay Sharma
Pavan Manyal