Khiladi Tiga (Owner)
Namit Chauhan
SAKIR GAMING
Rahul Meher
Suvarna Chougala
Debashish Samal
Purv Patel
DHIRENDRA KUMAR PANDIT
pankaj swami
Faizan Nazaif