2562-09-11-การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
Sep 10 – 13, 2019
swsk school (Owner)
จามจุรี ซำบุญมี
nangnoy chukaew
Tookta kapmali
Charmchuree Someboonmee
Natnicha Lalun
Tk Com
Sa day
รัตนาภรณ์ หัดโถ