เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 (25 มีนาคม 2561)
Mar 24–25, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
เสาวลักษณ์ กัลยา
Patcharee Moonmuang
Maliwan684 Sriburin
Ratana Intachun
Charinya Charinya
Jutamas Sonprom