"กีฬาสานสัมพันธ์ สามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ" ในวันที่ 27 ต.ค. 2561 ณ รร.เมืองพญาแลวิทยา
Oct 26–27, 2018
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
ธิดา รัตน์ฤทธิ์
นางวนิชา ประยูรพันธุ์