มัธยมศึกษาตอนต้น
Jan 28, 2017–Dec 17, 2018
WN Channel (Owner)
Phakin Meksuwan
Sirikarn Anantaworawong
Bank channel
sujitra tapim