นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธานในกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ ค่ายศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Jan 25, 2020
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Bx_bamboo
MK Theerapat
LeriX Official