วันที่ 9-10 ธ.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ การเสริมสร้งคุณธรรม จริยธรรม สู่ครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Dec 13–15, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ