Khai mạc Ngày Họp mặt Giới trẻ Công Giáo giáo phận Phát Diệm lần thứ III, 10-7-2018
Jul 8–9
Giáo phận Phát Diệm (Owner)
Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Phuc Jos
Huynh Đoàn (Đa Minh)
Tin Bui
Hậu Vũ Văn
Cử Điệu Công Giáo Việt Nam
Album is empty
Add photos