25 ธค 62 ต้อนรับ ผอ.ฐาปณี
Dec 24, 2018–Dec 25, 2019
Daokhanong sesao1 (Owner)
Ms. Jittree Fungklin