20190514_การอบรม Unplugged Coding Ideas โดย Google
May 13 – 14, 2019
Nairong NR (Owner)
Thippaporn Sadao
Miss Thippaporn Sadao นางสาวทิพย์ภาภรณ์ สะเดา