สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) ในวันที่ 2 ก.ย. 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30
Sep 1–2
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
Sammy Tyoi
Tanaporn Jairaksa
Nattapong Boonyabut
Suradet Rodthong