กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2560
Dec 7–8, 2017
โรงเรียนวัดสังเวช (Owner)
พิสิษฐ์ สุนะโท
cream ming
นีรชา หุบกระโทก
Bowaonlak Choophong
อภิสิทธิ์ ปานงาม
นันทิดา แซ่ปึง
วิวัฒน์ ภูอินทร์
บงกช บุตรจันทร์